Vad gör Bright Robins?Vi hjälper dig att digitalisera din affär, så att du kan öka värdet på ditt bolag

Våra tjänster.

Webbutveckling

Med den senaste tekniken, effektiva processer och väl genomtänkt utförande utvecklar vi konkurrenskraftiga hemsidor med fokus på maximal affärsnytta. 

UI & UX design

Design är mycket mer än form och färg. En användarvänlig och genomtänkt struktur med rätt information, på rätt plats, möjliggör ökad kundtillströmning via digitala kanaler.

SEO optimering

Vi genomför en gedigen SEO-analys för att kartlägga var ni befinner er idag och vilka åtgärder som behövs implementeras. Allt för att ni ska nå er fulla potential genom digital närvaro på sökmotorer så som Google.

Copywriting​

Tonalitet och information spelar en avgörande roll för att skapa både förtroende och ett harmonisk användarflöde. Vi hjälper er därför att ta fram välskriven copy som uppskattas av både era webbesökare och sökmotorer.

Digital marknadsföring (SEM)

Betald trafik på ett enkelt sätt. Vi hjälper dig hitta sökvolymerna och köpa tillgänglig trafik. För att lyckas med SEM behövs en mängd DATA och gedigen insight.

Öka kundtillströmningen

Vi vet hur värdefullt det är att arbeta med konvertering för att få användare att bli kunder. Genom att använda best practice, medvetenhet i budskap och design, ökar vi försäljningen dramatiskt.

Webbsäkerhet

Skyddar du dina kunders uppgifter? En säker hemsida är nyckeln till framgång. Hur du hanterar kunddata, transaktioner o.s.v. är avgörande för att skapa tillit hos dina besökare.

Strategiska workshops

Den absolut största anledningen att företag halkar efter i dagens konkurrensutsatta samhälle är bristande kunskap om modern IT. Vi hjälper styrelser och ledningsgrupper att lyckas idag och  framtiden.

Digital affärsmodell

Ändrade förutsättningar skapar behov av förnyelse och vinnarna är de som lyckas skapa signifikant mervärde för användaren. För att kunna dra nytta av digitaliseringen och den tekniska utvecklingen behöver företaget införliva en digital affärsmodell.

B2B e-handel

Köparens demografi har förändrats och de förväntar sig kunna få samma digitala upplevelsen i ett B2B sammanhang som de är vana att få som privatpersoner. 74% av alla B2B inköpare anser att det är enklare att handla från en webbsida än från en person. Dags att ge era kunder vad de vill ha.

Digital ordermottagning

Genom att digitalisera och automatisera ordermottagningen öppnar ni upp till nya intäktsströmmar och värdeproducerande användarupplevelser, vilket förenklar en hållbar tillväxt. Ny teknik och digitalt tänk behöver implementeras i hela företagets ekosystem.

Digital servicehantering

Defense or offense? Likt orderhantering gynnar det företag att även digitalisera sin servicehantering. Genom att implementera moderna CRM system ger det ert företag den insyn och kontroll ni behöver för att leverera tjänster på ett lönsamt och förutsebart sätt.